↑ ▶マークをクリックして下さい。再生が始まります。

<今日の会話>
วันพระราชทานธงชาติไทย
タイの国旗の日

เมื่อ28 กันยายน พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของไทย
仏暦2460年9月28日、ラーマ6世が三色旗をタイの国旗に定めました。

ในปีนี้ถือว่าครบรอบ100ปีพอดี ซึ่งกว่าจะเป็นธงไตรรงค์ ที่เราเห็นนี้ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของธงชาติมาหลายครั้ง
私たちの知る三色旗が国旗になってから、今年でちょうど100周年ということになります。

1700年頃–1790年頃 アユタヤ王朝後期からトンブリー王朝にかけての海上旗

ธงชาติไทยผืนแรก กำเนิดขึ้นในปีพ.ศ.2223ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นธงสีแดงล้วน
最初のタイの国旗は、仏暦2223年、アユタヤ王朝ナライ王の時代に制定されました。これは赤一色のものでした。

1790年頃–1820年頃  チャクリー王朝のラーマ1世が採用した海上旗、軍艦旗

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่1ทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวไว้ตรงกลางธงแดง
ラタナコーシン王朝の時代には、第1世の国王がその赤い旗の真ん中に白い歯車の形を加えました。

1820年頃–1855年 ラーマ2世により変更された旗

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่3 พระองค์ทรงได้ช้างเผือก3ช้าง ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อแผ่นดิน จึงโปรดเกล้าฯให้เพิ่มรูปช้างในวงจักรด้วย
その後、第3世国王の時代、王は3頭の白象を手に入れ、それは国にとって非常に栄誉なことであるとされました。
そして国王は、旗の歯車の中に象の絵を加えることを許可しました。

1855年–1893年  ラーマ4世による海上旗
1893年–1916年  1916年までの商船旗

ในสมัยรัชกาลที่4 ทรงเปลี่ยนแปลงธงชาติโดยให้มีรูปช้างอยู่กลางธงแต่ไม่มีวงจักรล้อมรอบช้าง
第4世国王の時代には、中央に象の形はありますが、象を囲む歯車は無い旗に変更されました。

1893年–1898年  政府用海上旗及び軍艦旗 1898年–1912年  政府用海上旗及び軍艦旗 1912年–1917年  ラーマ6世が採用した政府用旗及び政府用海上旗

ถึงสมัยรัชกาลที่5 ธงที่ใช้ถูกปรับใหม่ให้เป็นรูป”ช้างทรงเครื่องยืนแท่น” หันหน้าเข้าข้างเสา ซึ่งมีความสง่างามและเหมาะสมกับพระมหากษัตริย์
第5世国王の時代までに、旗は「台座に乗った象」の絵に改訂されました。頭は旗竿の方を向いています。
堂々としていて、偉大な国王にふさわしい旗です。

เมื่อปีพ.ศ.2459 เมื่อรัชกาลที่6 เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอุทัยธานี เมื่อผ่านบ้านหลังหนึ่งทรงทอดพระเนตรเห็นธงช้างกลับหัวลงเอาเท้าชี้ฟ้า
仏暦2459年、第6世国王がウタイターニーへご旅行された時、ある家を通り過ぎる時に象が逆さまになって
空を仰いでいるように旗が掲げられているのを見つけられました。

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นมงคล
これは不吉な印です。

1917年 商船旗

พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า ธงชาติควรเป็นรูปแบบสมมาตร ไม่ว่าติดด้านไหนก็ดูไม่มีลักษณะกลับหัว โดยมีแถบแดงยาว3แถบสลับกับแถบสีขาว2แถบ
王様は「国旗はどちら側に掲げても逆さまにならない対称なデザインであるべきだ」お考えになり、
3本の赤い帯が2本の白い帯と交互になっているものにされました。

เรียกว่า”ธงแดงขาว5ริ้ว”โดยสีแดง มาจากสีเดิมของธง ส่วนสีขาวมาจากสีช้างเผือกนั่นเอง
元の旗の赤色と白象の色を元にした白い部分から「5すじの紅白の旗」と呼びました。

จนกระทั่งปีพ.ศ.2460 รัชกาลที่6ทรงอ่านหนังสือพิมพ์อังกฤษ มีผู้เขียนเรื่องธงว่า”ธงห้าริ้วสวยงามดี แต่หากจะให้ดี ควรมีสีน้ำเงินเข้าไปด้วย ซึ่งแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในนานาประเทศ”
仏暦2460年、第6世国王はイギリスの新聞を読んでいて、国旗について次のように書かれた記事を見つけられました。
「5筋の旗はとても美しくて良い。しかし、もしより良くするなら青い色も入れるべきだ。諸外国に偉大な国王と王室の体系を示すために。」

1917年以降 国旗、商船旗、政府用海上旗

พระองค์จึงทรงให้เปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางธงเป็นสีน้ำเงินขาบ หรือสีน้ำเงินเข้มเจือสีม่วง สีที่พระองค์ทรงโปรด
これによって国王は、国旗の真ん中の赤い帯を深い青、実際には少し紫がかった濃い青に変えさせました。国王の好きな色です。

เนื่องจากเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ คือวันเสาร์ตามคติโหราศาสตร์ และพระราชทานชื่อเรียกใหม่ว่า “ธงไตรรงค์” และความหมายจากสีธง
占星術によると国王のラッキーカラーでもあり国王の誕生日、土曜日の色でもあります。
そして新たに「トン・トライロン(三色旗)」と名付けました。

และความหมายจากสีธง สีแดงหมายถึงสีเลือด หรือความรักชาติ สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
そして旗の赤色は血の色、または国への愛を表します。白は宗教への純潔を表し、青は国王を表します。

<今日の単語>
ธงชาติ
thongshaad
国旗

ช้างเผือก
shaang phuak
白象

พระมหากษัตริย์
pramahagasad
国王陛下

สมัย
samai
時代

จักร
jak
歯車

โหราศาสตร์
horaasard
占星術